newmed

д-р Богдана Иванова

Дерматовенеролог

д-р Богдана Иванова

дерматовенеролог

Д-р Богдана Иванова е дерматовенеролог с над 20 годишен трудов стаж. Придобива специалност в Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ “Александровска” гр. София през 2007 година.

2000г.-2003г. Областен диспансер по кожни и венерически болести, София
2004-2007г. Клиника по кожни и венерически болести към “Александровска болница”, София
2007-2013г. МЦ “Дженерали Закрила” София
2012-2021г. Отделение по кожни и венерически болести в Медицински институт на МВР

Д-р Богдана Иванова завършва Медицинския университет в София през 1997г.
Придобива специалност в Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ “ Александровска” гр. София през 2007г.

Специалности
Дерматовенерология
Работи с
НЗОК