newmed

Д-р Чавдар Банков

Дерматолог

Д-р Чавдар Банков

Дерматолог

Извършва амбулаторни изследвания, прегледи, консултации и диагностика на пациенти с кожни и венерически заболявания от различно естество в областта на общата дерматовенерологична клинична практика.

Д-р Чавдар Банков е специалист дерматолог с над 25 години общ лекарски опит. Извършва амбулаторни изследвания, прегледи, консултации и диагностика на пациенти с кожни и венерически заболявания от различно естество в областта на общата дерматовенерологична клинична практика.

Завършва Висш Медицински Институт – Стара Загора, през 1992 г.
Специализира в Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ “Александровска”, МУ – София.
Придобита специалност по кожни и венерически болести от 01.2017 г.

Квалификации

  • Сертифициран специалист по криотерапия;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дерматологично дружество;
  • Участие в национални конгреси и семинари по дерматовенерология;
  • Участие в национални и международни конгреси и семинари по други специалности.

Д-р Банков владее английски и руски език – писмено и говоримо, на работно ниво.

Специалности
Дерматология
Работи с
платен прием