newmed

Д-р Димитър Валериев Попов

Кардиолог

Д-р Димитър Валериев Попов

кардиолог

Д-р Димитър Валериев Попов завършва медицина към Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по кардиология в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”. От същата година притежава и сертификат за ехокардиография.

Д-р Димитър Валериев Попов завършва медицина към Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по кардиология в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”. От същата година притежава и сертификат за ехокардиография. Взима участие в редица конгреси. Член е на Български лекарски съюз, от където е удостоен и с почетна грамота във връзка с борбата с Ковид-19.

Д-р Попов членува и в Дружество на кардиолозите в България. През 2020 г. е номиниран в инициативата “Лекарите, на които вярваме”.  В момента е в процес на придобиване на магистърска степен по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Владее английски език.
Специалности
Кардиолог
Работи с