newmed

Д-р Елена Гериловска

Кардиолог

Д-р Елена Гериловска

кардиолог

Д-р Елена Гериловска участва в националните конгреси по кардиология и тематични симпозиуми. Изследвания, които Д-р Гериловска провежда: Ехокардиография, Велоаргометрия,  Холтер – ЕКГ

1989г. – 1993г. – МБАЛ Панагюрище – Лекар-ординатор
1993г. – 2002г. – УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – Лекар-интернист
2002г. – 2008г. – УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – Лекар-кардиолог
от 2008г. – 31 МЦ – Лекар-кардиолог

1982 г. – 91 Немска езикова гимназия, София
1982 г. – 1989 г. – МУ, София – Магистър по медицина
1995 г. – МУ, София – Придобита специалност по Вътрешни болести
2002 г. – МУ, София – Придобита специалност по Кардиология

Участие в национални конгреси по кардиология и тематични симпозиуми. Кардиологията е сложна и комплексна дисциплина, която изисква детайлно познаване на човешката анатомия и начинът, по който тялото функционира. Поради тази причина кардиолозите са високообразовани специалисти, които преминават дълъг период на обучение (над 8 години), преди да започнат да практикуват професията. 

Ехокардиография, Велоергометрия, Холтер – ЕКГ

английски език – много добро ниво
немски език – много добро ниво

Специалности
Кардиолог
Работи с