newmed

Д-р Мария Бенова

Офталмолог

Д-р Мария Бенова

офталмолог

Д-р Мария Бенова придобива специалност по очни болеси в УМБАЛ „Александровска”. Защитава дисертационен труд на тема „Rarebit периметрия-изследване на ранни промени в зрителното поле при първична откритоъгълна глаукома” като придобива образователна и научна степен доктор по „Офталмология” към Катедра по очни болести в Медицински Факултет, София.

Д-р Мария Бенова завършва с отличен успех медицина през 2011г. в Медицински университет-София. Придобива специалност по очни болеси през 2017г. в УМБАЛ „Александровска”. През същата година успешно защитава дисертационен труд на тема „Rarebit периметрия-изследване на ранни промени в зрителното поле при първична откритоъгълна глаукома.” като придобива образователна и научна степен доктор по „Офталмология” към Катедра по очни болести в Медицински Факултет, МУ – София.

Допълнителни квалификационни курсове:

–   Курс по глаукома на Европейското дружество по офталмология, Женева, Швейцария
–   Напасване на мултифокални и торични контактни лещи, София, България
–   Практически курс за интравитреално приложение на медикаменти, Правец, България
–   Курс по факоемулсификация, Шрунс, Австрия

След вземане на специалност работи като офталмолог в УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” и в спешен очен кабинет към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” до 2019г. От 2019г. д-р Мария Бенова е част от екипа на отделението по очни болести на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” .

Интересите й са в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на очната повърхност и предния очен сегмент.

Д-р Бенова има редица публикации в реномирани български и чуждестранни списания. Редовно посещава научни форуми по специалността в страната и чужбина.

Член на Български лекарски съюз и Българското дружество по офталмология.

Специалности
Офталмология
Работи с