newmed

д-р Михаела Сергеева

Невролог

д-р Михаела Сергеева

невролог

Д-р Михаела Сергеева придобива специалност по Нервни болести и защитава докторска дисертация. Има научни интереси и опит в диагностиката, симптоматичното лечение и продължително проследяване на пациенти с Множествена склероза, вестибуларни нарушения, двигателни нарушения (Паркинсонова болест).

2017 г. – 2020 г. – Кабинет по Множествена склероза, МБАЛНП “Св. Наум” / Гл. асистент към Катедра Неврология на МУ София
2012 г. – 2017 г. – Клиника за Двигателни нарушения, МБАЛНП “Св. Наум” / Асистент към Катедра Неврология на МУ София
2011 г. – 2012 г. – Кабинет по невроотология, МБАЛНП “Св. Наум” Външен експерт към НСЦРЛП

Д-р Михаела Сергеева завършва Медицински университет София. Като лекар в МБАЛНП “Св. Наум” придобива специалност Нервни болести и защитава докторска дисертация.

Д-р Сергеева има научни интереси и опит в диагностиката, симптоматичното лечение и продължително проследяване на пациенти с Множествена склероза, вестибуларни нарушения, двигателни нарушения (Паркинсонова болест). Съавтор на редица научни публикации в тези области.

Специалности
Неврология
Работи с
НЗОК