newmed

Д-р Радка Лазарова

Гастроентеролог

Д-р Радка Лазарова

гастроентеролог

Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007г.
През 2014г. придобива специалност по гастроентерология. Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво. Работи като научен сътрудник в Клиника по вътрешни болести и терапия, а по късно като асистент в Клиника по гатсроентерология към МИ-МВР София. Д-р Радка Лазарова владее жестомимична реч.

Д-р Радка Лазарова работи в периода 2008г.-2014г. в Клиника по вътрешни болести и терапия към МИ-МВР София като научен сътрудник. В периода 2014г.-2016г. д-р Лазарова работи като асистент в Клиника по гатсроентерология на МИ-МВР София.

Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007г.
През 2014г. придобива специалност по гастроентерология. Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво.

Научните интереси на д-р Радка Лазарова са в областта на
заболяванията на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система и абдоминалната ехография.

Д-р Радка Лазарова владее жестомимична реч.

Специалности
Гастроентерология
Работи с
НЗОК