newmed

Д-р Сашка Желязкова

Невролог

Д-р Сашка Желязкова

невролог

Д-р Сашка Желязкова, дм е специалист невролог в София с над 22 години медицински опит. Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на централната и периферната нервна система, пост-Ковид 19 синдром с неврологични усложнения, синдром на хронична умора.   Д-р Желязкова не преглежда деца.

Д-р Желязкова работи последователно в Център по Спешна медицинска помощ Велинград, Отделение по нервни болести към МБАЛ Велинград и МБАЛ Здраве Велинград. От 2011 г. практикува в Клиниката по нервни болести към УМБАЛ Александровска. Главен асистент е към Катедрата по неврология на Медицински университет София.

Завършва Медицински университет София през 2001 г. Своята специалност Неврология придобива през 2011 г. Има образователна и научна степен “доктор” по специалност Неврология.

Квалификации
  • Участие в български и международни научни проекти;
  • Над 20 научни публикации в национални и международни медицински издания и списания, участия с доклади или постери в национални и международни научни събития;
  • Специализации в Дания, Холандия, Германия, Италия, Испания;
  • Призната правоспособност по електроенцефалография;
  • Член на Български лекарски съюз, Българско и Европейско дружество по неврология, Управителен съвет на Българско дружество против епилепсия, European Huntington’s disease network и Комисия по редки болести и комисия по епилепсия към УМБАЛ Александровска.

Владее английски език.

Специалности
Неврология
Работи с