newmed

д-р Стелла Йорданова

Ендокринолог

Д-р Стелла Йорданова

ендокринолог

Д-р Стелла Йорданова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. П. Стоянов”, гр. Варна през 2006 г. През 2012 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. Д-р Йорданова владее ехография на шийна област.

Д-р Стелла Йорданова е работила в периода 2006г.-2008г. като ординатор в Отделение по Вътрешни болести, МБАЛ гр. Нови Пазар.
От 2008г. до 2012г. специализира ендокринология и болести на обмяната в МИ-МВР, гр. София.
От 2013г. до 2019г. работи в Клиника по Ендокринология към МИ – МВР.
От 2015г. е консултант в МБАЛ „Света София“, гр, София.
От октомври 2019г. до 2023г. д-р Стелла Йорданова е част от състава на Поликлиника България.

Д-р Стелла Йорданова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. П. Стоянов”, гр. Варна през 2006 г. През 2012 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната. Д-р Йорданова владее ехография на шийна област.

Интересите на д-р Стелла Йорданова са в областта на заболяванията на ендокринната система;
ехографската диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези.

Специалности
Ендокринология
Работи с
НЗОК