newmed

От 16.12.2022 г. до 30.12.2022 г. 

Записвания за
ЛИЧЕН ЛЕКАР

Работно време на регистратура за този период от 14:00 до 19:00ч.

*Отваряме врати за прием на пациенти от 15.01.2022 г.

От 16.12.2022 г. до 30.12.2022 г. 

Записвания за
ЛИЧЕН ЛЕКАР

Работно време на регистратура за този период от 14:00 до 19:00ч.

*Отваряме врати за прием на пациенти от 15.01.2022 г.

The preferred date may vary upon the doctor's availability.
We are available between 6:00 AM to 10:30 PM.