newmed

Г-жа Ася Георгиева

Психолог

Г-жа Ася Георгиева

психолог

Г-жа Ася Георгиева е квалифициран психолог – консултант и юрист с над 20 годишен опит. С професионални интереси в сферата на когнитивно-поведенческата терапия, схема терапията, краткосрочна терапия и лайф коучинг.

Г-жа Ася Георгиева е квалифициран психолог – консултант и юрист с над 20 годишен опит. С професионални интереси в сферата на когнитивно-поведенческата терапия, схема терапията, краткосрочна терапия и лайф коучинг. Чрез лични терапевтични сесии оказва психологична подкрепа и юридическа помощ на лица над 18 години, като изгражда сигурност и увереност в клиентите при разрешаване на въпроси, свързани с кризи в личностното развитие и нарушения на социалното функциониране, тревожни разстройства, депресивни състояния, фобии, травматични преживявания и бърнаут.
Г-жа Георгиева започва своя трудов стаж като адвокат, като продължава професионалното си развитие като юрист в сферата на човешките ресурси и психологичната подкрепа.

Варненски свободен университет – магистър по спец. „Психологично консултиране“
УНСС – магистър по спец. “Право ”
УНСС – магистър по спец. “Икономика и управление на кооперациите”

Притежава сертификати за преминати професионални обучения по:

  • „Личен опит в Когнитивно-поведенческата психотерапия“
  • „Методика на психологичната експертиза“
  • „Криминалистически и психологически аспекти при профилиране на неизвестни извършители на престъпления“
  • „Психологични аспекти в превенцията на професионалното прегаряне (Бърнаут).
  • „Тренинг за развиване на ефективни копинг – стратегии“
Специалности
Психология
Работи с
платен прием