newmed

NewMed
специалисти

Хирурзи

Проф. Дребов е дипломиран специалист по обща хириргия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина. Лекар на 2014 г….

Д-р Либаров има придобита специалност по хирургия от 1998 година, завършен курс по доплерова диагностика на периферни…

Запази час при специалист