newmed

Проф. Росен Дребов, дм

Специалист хирургия

Проф. Росен Дребов, дм

хирург

Професор към Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н. И Пирогов”, Национален консултант, хоноруван проф. кат. Хирургия и проф. Кат. Спешна медицина, София.

Май 1979 – Юни 1980 специализант Обща хирургия в Транспортна болница – град Г. Оряховица
Май 1980 г. – Май 1982 г. Военен хирург
Май 1982 – Юни 1984 специализант Обща хирургия в Транспортна болница – град Г. Оряховица
1984г юли. – Юли 1986 г. Ординатор детска хирургия ; Катедра по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Юли 1988 г. – Асистент – III -I степен УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, Хоноруван Асистент в Катедра по хирургия
Февруари 2008 – доцент – Началник Отделение по детска гръдна хирургия /Катедра по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Април 2013 – 2017 – професор – ръководител на Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
2012 – 2019 – професор по Спешна медицина, Медицински университет, София, България
До 2019 – хоноруван професор – Обща хирургия, Медицински университет, София
2014 – 2017- Национален консултант към Министерство на здравеопазването, България
2017 – Март 2019 проф. по гръдна хирургия, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“
– от Март 2019 до Март 2021 г – Гръден хирург в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница
От Септември 2019 г. До Септември 2021 г- Хоноруван професор по хирургия, Катедра По Здравни грижи, Медицински Колеж – ЮЗУ,

1972-1979 Медицина – магистър, Медицинска академия – София, Диплома № 002718 / 04.23.1979
1988 Специалист по Обща хирургия, Диплома № 33569 / 03.06.1988 Медицински университет, София, България
1988 Специализация в болница по детска онкология, Варшава, Полша
1992 Специалист по Детска хирургия, Диплома № 39998 /25.06.1992 Медицински университет, София, България
Ноември 1992 г. Специализация в CHOP – Спешна педиатрия, Филаделфия, САЩ
Февруари – юни 1995 – Специализация в NH на Япония -Tokyo, Киото, Япония
2008 Специалист по Спешна медицина, диплома № 012176 / 07.07.2008 Медицински университет, София, България
2008 Специалист по Детска хирургия – Европейски сертификат № 1257 EUPSA
2011 Специалист по Гръдна хирургия, Диплома № 013326 / 17.06.2011 Медицински университет, София, България
2013 г. Диплома правоспособност по Бронхология серия ПК3045/09.04.2013 г.

Упражнения и лекционни курсове по Детска Хирургия за студенти по медицина 4 и 5 курс
Упражнения и лекции по Обща хирургия и Спешна медицина
Участие в Европейската програма PULSS- лекции, с максимален хорариум/ 2013 – 2015 г./ – 350
академични часа годишно
1989 – 2017 – Обучение на специализанти по Обща, Спешна, Гръдна и Детска хирургия, Педиатрия и
Неонатология
Участие в 170 научни труда и над 140 в конференции у нас и чужбина, включително – 4 монографии , 3 учебника, автор на 1 изобретение
Участие в три клинични проучвания
Лектор в STEPS ANNUAL SEMINAR AS A PART OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION IN PEDIATRIC SURGERY на EUPSA 23-24 OCT 2015 Limasol, Cyprus
2013 – 2015 – Извършва първа операция в света при синдром На Жьон, организира и участва в пета операция в света при синдром на Поланд (публикувани в J Surg NY), в пет операции, извършени за първи път у нас
Лекар на годината, София – град, 2014, грамота/плакет

Специалности
обща хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина