newmed

Услуги и цени

Услуги и цени в медицински център Newmed

обща медицина цена
1. Общ първичен преглед
48.00 лв.
2. Общ вторичен преглед
30.00 лв.
3. Електрокардиограма с/без разчитане
7.00 лв.
4. Проба Манту
5.00 лв.
5. Измерване на кръвна захар
5.00 лв.
6. Измерване на артериално налягане без преглед и консултация
3.00 лв.
7. Вземане на биологичен материал
3.00 лв.
8. Измерване на температура
3.00 лв.
9. Изследване на зрителна острота по таблица
10.00 лв.
10. Епикутана тест - проба за чувствителност
5.00 лв.
11. Изследване на цветоусещане
5.00 лв.
12. Изследване на слух
10.00 лв.
13. Клизма
30.00 лв.
14. Задължителни измунизации
15.00 лв.
15. Имунизация срещу тетанус/с включена ваксина/
5.00 лв.
16. Вадене на кърлеж
10.00 лв
17. Подкожна инжекция с рецепта от лекар на МЦ
5.00 лв
18. Мускулна инжекция
7.00 лв.
19. Венозна инжекция
10.00 лв.
20. Поставяне на абокат
15.00 лв.
21. Поставяне на система
20.00 лв.
22. Сваляне на шевен материал + превръзка
30.00 лв.
23. Превръзка малка
25.00 лв.
24. Превръзка голяма
35.00 лв.
25. Издаване медицинско свидетелство за работа, шофьор, брак
30.00 лв.
26. Медицинско свидетелство за университет
20.00 лв.
27. Медицинско свидетелство за гимназия
15.00 лв.
28. Заверка на здравна книжка с проба Манту
15.00 лв.
29. Изготвяне протокол за явяване пред телк
30.00 лв.
30. Издаване дубликат на документ
5.00 лв.
31. Презаверка на здравна книжка
10.00 лв.
32. Медицинско направление бл.N 119 /зелен талон за санаториум, частен хоспис, социален патронаж/
7.00 лв.
33. Изготвяне протокол за явяване пред ТЕЛК
30.00 лв.
34. Издаване на етапна епикриза
25.00 лв.
35. Медицинско свидетелство за застраховвателна компания, банка, форд
50.00 лв.
36. Извинителна бележка бл.М3 N120
3.00 лв.
37. Заверка на здравноосигурителна книжка
10.00 лв.
38. Електронен пренос и обработка на данни
3.00 лв.
39. Отдаване на инхалатор под наем /за един ден/
5.00 лв.
40. Медицинска бележка за детска кухня, лагер
5.00 лв.
41. Издаване / преиздаване ЛАК
4.00 лв.
42. Медицинска бележка за спортно мероприятие
20.00 лв
43. Удостоверение за социални грижи или бюрото по труда
7.00 лв.
44. Експресно издаване на документ
10.00 лв.
хирургия цена
1. Хирург - първичен преглед от лекар специалист
45.00 лв.
2. Хирург - вторичен преглед от лекар специалист ( без манипулации )
30.00 лв.
3. Хирург - първичен преглед от хабилитирано лице - професор
90.00 лв.
4. Хирург - вторичен преглед от хабилитирано лице - професор
60.00 лв.
5. Първичен преглед в дома на пациента в радиус от 3 км
80.00 лв.
6. Първична обработка на рана и налагане на шев с анестезия превръзка
60.00 лв.
7. Некректомия
40.00 лв.
8. Превръзка малка
25.00 лв.
9. Превръзка на рана
35.00 лв.
10. Биопсия от кожа и подкожна тъкан
65.00 лв.
11. Сваляне на конци от рана и превръзка
30.00 лв.
12. Сваляне на гнойник /с анестезия/
90.00 лв.
13. Отстраняване на кожни лезии до 1 см с анестезия и превръзка
100.00 лв.
14. Отстраняване на кожни лезии над 1 см с анестезия и превръзка
120.00 лв.
15. Пластика на враснал нокът или отстраняванне на целия нокът
60.00 лв.
16. Поставяне и промивка на уретрален катетър,като самостоятелна манипулация
30.00 лв.
17. Вземане материал за микробиология
20.00 лв
18. Вътреставна апликация на препарат,предписан от лекаря в кабинета
45.00 лв
19. Попълване на документи за ТЕЛК, съд, застраховки
15.00 лв.
педиатрия цена
1. Педиатър - първичен преглед
48.00 лв.
2. Педиатър - вторичен преглед
30.00 лв.
3. Първичен преглед в домашни условия
100.00 лв.
4. Онлайн или телефонна консултация /без преглед/
20.00 лв.
ортопедия цена
1. Ортопед-травматолог - преглед първичен
58.00 лв.
2. Ортопед-травматолог - преглед вторичен
30.00 лв.
3. Ехография на става
30.00 лв.
4. Вътреставна апликация на медикамент под ехографски контрол
80.00 лв.
5. Мускулна апликация на медикамент
15.00 лв.
кардиология цена
1. Кардиолог - преглед първичен
48.00 лв.
2. Кардиолог - преглед вторичен
30.00 лв.
3. Кардиолог - преглед първичен, включително ехография
68.00 лв.
4. ЕКГ
10.00 лв.
5. Ехокардиография
48.00 лв.
6. Холтер ЕКГ мониториране
45.00 лв.
7. Холтер артериално налягане
45.00 лв.
8. Предоперативна консултация с кардиолог
40.00 лв.
унг цена
1. УНГ - първичен преглед
58.00 лв.
2. УНГ - вторичен преглед
38.00 лв.
3. Екстракция на чуждо тяло от външния слухов проход
50.00 лв.
4. Инцизия на фурункул във външния слухов проход
20.00 лв.
5. Почистване на ушна кал
50.00 лв.
6. Манипулации и поставяне на медикаменти във в.с.п.
15.00 лв.
7. Вземане на секрет от ушния канал
20.00 лв.
8. Предна тампонада при епистаксис
100.00 лв.
9. Екстракция на чуждо тяло от носов ход
30.00 лв.
10. Вземане на носен секрет
20.00 лв.
11. Вземане на тонзиларен секрет
20.00 лв.
12. Изследване на слуха-тимпанометрия
30.00 лв.
13. Сваляне на тампонада
40.00 лв.
14. Инцизия на фурункул на носа
30.00 лв.
15. Отстраняване на унг шевове
40.00 лв.
16. Изцизия на перитонзиларен абсцес
180.00 лв.
Ендокринология цена
1. Ендокринолог - преглед първичен
48.00 лв.
2. Ендокринолог – преглед първичен с ехография на щитовидна жлеза
68.00 лв.
3. Ехография на щитовидна жлеза ( без консултация)
48.00 лв.
4. Inbody (без консултация)
30.00 лв.
5. Ендокринолог – преглед първичен с inbody
68.00 лв.
6. Ендокринолог - преглед вторичен
35.00 лв.
гастроентерология цена
1. Гастроентеролог - преглед първичен, включително ехография
48.00 лв.
2. Ехография
30.00 лв.
3. Гастроентеролог - преглед вторичен
30.00 лв.
урология цена
1. Първичен преглед
48.00 лв.
2. Вторичен преглед
30.00 лв.
3. Поставяне на постоянен уретрален катетър
38.00 лв.
4. Смяна на постоянен уретрален катетър
38.00 лв.
детска урология цена
1. Детски уролог - първичен преглед
55.00 лв.
2. Детски уролог - вторичен преглед
30.00 лв.
неврология цена
1. Невролог - първичен преглед
58.00 лв.
2. Невролог - вторичен преглед
30.00 лв.
дерматология цена
1. Първичен преглед без допълнителни изследвания ( включва : 1: сваляне на анамнеза ; 2: описание на статус, с помощта на неинвазивни физични методи : оглед - с невъоръжено око или с лупа; палпация - дозиран натиск и опипване на кожните изменения ; 3: изготвяне на лечебна схема или план за следващи медицински дейности - изследвания, консултации, хоспитализация, и др.)
58.00 лв.
2. Вторичен преглед без допълнителни изследвания (включва : дейностите от първичния преглед, вкл. и оценка на евентуален нов медицински проблем)
30.00 лв.
3. Консултация без извършване на преглед (включва: интерпретиране на медицинска документация, издадена от друг лекар или лечебно заведение)
30.00 лв.
4. Преглед за ЛКК /медицинско свидетелство за работа / медицинско свидетелство за брак /здравна книжка /свидетелство за управление на МПС /друг вид медицинска експертиза (включва : дейности при първичен преглед)
58.00 лв.
5. Дерматоскопия (еднократна процедура: неинвазивно инструментално изследване на кожа, нокти и косми, с възможност за дигитално съхранение на изображенията)
40.00 лв.
6. Дерматоскопия (многократна процедура: неинвазивно инструментално изследване на кожа, нокти и косми, с възможност за дигитално съхранение на изображенията)
съответен бр. по 40.00 лв.
7. Вземане на материал от кожа и лигавица за изследване – микробиологично, ДНК, или друг тип (еднократна процедура)
10.00 лв.
8. Мускулна / подкожна / интралезионална инжекция (еднократна процедура)
10.00 лв.
алергология цена
1. Първичен преглед без кожно-алергични проби
(по време на прегледа се определя нужда от взимане на кожно-алергични проби)
58.00 лв.
2. Вторичен преглед
30.00 лв.
3. Дермален тест
4 лв/ брой алерген
4. Контрола
5 лв/ брой алерген
5. Интрадермален тест
10 лв/ брой алерген

За повече информация се свържете с нас