newmed

Д-р Бранимир Радуилов

Общопрактикуващ лекар и ръководител на групова практика

Д-р Бранимир Радуилов

общопрактикуващ лекар и
ръководител на групова практика

Д-р Бранимир Радуилов работи като семеен лекар. Специализира педиатрия в СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”. Работил е като лекар в гастроентерологичното отделение към МВР болница.

Д-р Бранимир Радуилов завършва МУ Плевен като магистър по медицина през 1996 г. След дипломирането си работи, като лекар в гастроентерологичното отделение към МВР болница, по-късно се премества в Първа АГ болница „Света София” (бившата „Тина Киркова”). През 1999 г. започва специализация по педиатрия в СБАЛ по детски болести  “Проф. Иван Митев”.

През 2001 г. стартира кариерното си развитие в сферата на клиничните изпитвания и заема различни позиции в сектора.

През 2012 г. става съосновател на МЦ Първа детска консултативна клиника – медицински център с фокус за комплексна доболнична грижа за деца, комбинираща специализирани прегледи, възможност за лабораторни изследвания на място в помощ на по-бързата диагностика и условия за лечение от типа „дневен стационар“.

През 2015 г. основава групова лекарска практика и стартира работата си като общопрактикуващ лекар. След завършена магистратура по здравен мениджмънт, през същата година стартира и обучението си като магистър по „Обща медицина“. Придобива специалност през 2018 г. Към момента работи, като семеен лекар.

Специалност
Общопрактикуващ лекар
Работи с