newmed

Услуги и цени

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

“Медицински център Нюмед Бенковски” ООД предоставя следните административно-информационни услуги на пациентите, обслужвани в него:

 • Управление на процеси, свързани с посещението при лекар на място с цел спестяване на време на пациентите и максимално ограничаване на чакането пред лекарските кабинети;
 • Поддържане на звено „Регистратура“;
 • Записване на часове за профилактични прегледи и прегледи при специалисти, включително тяхното потвърждаване и презаписване при нужда;
 • Записване на часове за предоставяне на услуги по административни въпроси;
 • Поддържане на канали за постоянна комуникация с клиенти – електронна поща, facebook, скайп, тикетинг система и други дигитални канали;
 • Поддържане на ресурс за известяване чрез СМС и/или електронна поща (в зависимост от декларираните предпочитания на клиента, като са възможни и двата начина) за важни събития, свързани със здравето както на клиента, така и на негови роднини (профилактични прегледи и др.), както и за новини, свързани със здравеопазването, включително за административни и нормативни промени;
 • Поддържане на сайт на “Медицински център Нюмед Бенковски” ООД (www.newmed.bg) с всички необходими нормативни документи, касаещи процеса на управление на здравето;
 • Предоставяне на възможност за консултация с административен специалист, както по телефона, така и онлайн – през сайта на партньорската онлайн платформа Superdoc.bg.
 • Предоставяне на възможност за електронно записване на пациенти към общопрактикуващ лекар по смисъла на НЗОК;
 • Асистенция при използване на фондовете, свързани с допълнително здравно и допълнително пенсионно осигуряване;
 • Извършване на поискани от клиента проверки на здравно-осигурителния статус на него и семейството му;
 • Създаване и поддържане на мрежа от доверени лекари, при които клиентът и семейството му могат да се консултират при необходимост;
 • Поддръжка на административен център за дигитализиране на медицинската документация и създаване на електронни здравни досиета на клиента и семейството му;

Пациентите на медицински център Нюмед заплащат следната административна такса за горепосочените услуги:

 • При платен прием административната таксата е включена в цената на прегледа;
 • За здравноосигурени лица, тя е в размер на 1,25 % от минималната работна заплата;
 • За пенсионери и пациенти с ТЕЛК 50% от горепосочената такса;
обща медицина цена
1. Общ първичен преглед
48.00 лв.
2. Общ вторичен преглед
30.00 лв.
3. Електрокардиограма с/без разчитане
7.00 лв.
4. Проба Манту
5.00 лв.
5. Измерване на кръвна захар
5.00 лв.
6. Измерване на артериално налягане без преглед и консултация
3.00 лв.
7. Вземане на биологичен материал
3.00 лв.
8. Измерване на температура
3.00 лв.
9. Изследване на зрителна острота по таблица
10.00 лв.
10. Епикутана тест - проба за чувствителност
5.00 лв.
11. Изследване на цветоусещане
5.00 лв.
12. Изследване на слух
10.00 лв.
13. Клизма
30.00 лв.
14. Задължителни измунизации
15.00 лв.
15. Имунизация срещу тетанус/с включена ваксина/
5.00 лв.
16. Вадене на кърлеж
10.00 лв
17. Подкожна инжекция с рецепта от лекар на МЦ
5.00 лв
18. Мускулна инжекция
7.00 лв.
19. Венозна инжекция
10.00 лв.
20. Поставяне на абокат
15.00 лв.
21. Поставяне на система
20.00 лв.
22. Сваляне на шевен материал + превръзка
30.00 лв.
23. Превръзка малка
25.00 лв.
24. Превръзка голяма
35.00 лв.
25. Издаване медицинско свидетелство за работа, шофьор, брак
30.00 лв.
26. Медицинско свидетелство за университет
20.00 лв.
27. Медицинско свидетелство за гимназия
15.00 лв.
28. Заверка на здравна книжка с проба Манту
15.00 лв.
29. Изготвяне протокол за явяване пред телк
30.00 лв.
30. Издаване дубликат на документ
5.00 лв.
31. Презаверка на здравна книжка
10.00 лв.
32. Медицинско направление бл.N 119 /зелен талон за санаториум, частен хоспис, социален патронаж/
7.00 лв.
33. Изготвяне протокол за явяване пред ТЕЛК
30.00 лв.
34. Издаване на етапна епикриза
25.00 лв.
35. Медицинско свидетелство за застраховвателна компания, банка, форд
50.00 лв.
36. Извинителна бележка бл.М3 N120
3.00 лв.
37. Заверка на здравноосигурителна книжка
10.00 лв.
38. Електронен пренос и обработка на данни
3.00 лв.
39. Отдаване на инхалатор под наем /за един ден/
5.00 лв.
40. Медицинска бележка за детска кухня, лагер
5.00 лв.
41. Издаване / преиздаване ЛАК
4.00 лв.
42. Медицинска бележка за спортно мероприятие
20.00 лв
43. Удостоверение за социални грижи или бюрото по труда
7.00 лв.
44. Експресно издаване на документ
10.00 лв.
хирургия цена
1. Хирург - първичен преглед от лекар специалист
50.00 лв.
2. Хирург - вторичен преглед от лекар специалист ( без манипулации )
35.00 лв.
3. Хирург - първичен преглед от хабилитирано лице - професор
90.00 лв.
4. Хирург - вторичен преглед от хабилитирано лице - професор
60.00 лв.
5. Първичен преглед в дома на пациента в радиус от 3 км
80.00 лв.
6. Първична обработка на рана и налагане на шев с анестезия превръзка
60.00 лв.
7. Некректомия
40.00 лв.
8. Превръзка малка
25.00 лв.
9. Превръзка на рана
35.00 лв.
10. Биопсия от кожа и подкожна тъкан
65.00 лв.
11. Сваляне на конци от рана и превръзка
30.00 лв.
12. Сваляне на гнойник /с анестезия/
90.00 лв.
13. Отстраняване на кожни лезии до 1 см с анестезия и превръзка
100.00 лв.
14. Отстраняване на кожни лезии над 1 см с анестезия и превръзка
120.00 лв.
15. Пластика на враснал нокът или отстраняванне на целия нокът
60.00 лв.
16. Поставяне и промивка на уретрален катетър,като самостоятелна манипулация
30.00 лв.
17. Вземане материал за микробиология
20.00 лв
18. Вътреставна апликация на препарат,предписан от лекаря в кабинета
45.00 лв
19. Попълване на документи за ТЕЛК, съд, застраховки
15.00 лв.
педиатрия цена
1. Педиатър - първичен преглед
48.00 лв.
2. Педиатър - вторичен преглед
35.00 лв.
3. Първичен преглед в домашни условия
100.00 лв.
4. Онлайн или телефонна консултация /без преглед/
20.00 лв.
5. Преглед на новородено бебе
75.00 лв.
Детска клинична хематология и онкология цена
1. Детска клинична хематология и онкология - първичен преглед
58.00 лв.
2. Детска клинична хематология и онкология - вторичен преглед
35.00 лв.
ортопедия цена
1. Ортопед-травматолог - преглед първичен
65.00 лв.
2. Ортопед-травматолог - преглед вторичен
35.00 лв.
3. Ехография на става
35.00 лв.
4. Вътреставна апликация на медикамент под ехографски контрол
80.00 лв.
5. Мускулна апликация на медикамент
20.00 лв.
6. PRP Плазмотерапия
260.00 лв.
кардиология цена
1. Кардиолог - преглед първичен
55.00 лв.
2. Кардиолог - преглед вторичен
35.00 лв.
3. Кардиолог - преглед първичен, включително ехография
75.00 лв.
4. ЕКГ
10.00 лв.
5. Ехокардиография
48.00 лв.
6. Холтер ЕКГ мониториране
45.00 лв.
7. Холтер артериално налягане
45.00 лв.
8. Предоперативна консултация с кардиолог
40.00 лв.
унг цена
1. УНГ - първичен преглед
69.00 лв.
2. УНГ - вторичен преглед
45.00 лв.
3. Екстракция на чуждо тяло от външния слухов проход
50.00 лв.
4. Инцизия на фурункул във външния слухов проход
20.00 лв.
5. Почистване на ушна кал
50.00 лв.
6. Манипулации и поставяне на медикаменти във в.с.п.
15.00 лв.
7. Вземане на секрет от ушния канал
20.00 лв.
8. Предна тампонада при епистаксис
100.00 лв.
9. Екстракция на чуждо тяло от носов ход
30.00 лв.
10. Вземане на носен секрет
20.00 лв.
11. Вземане на тонзиларен секрет
20.00 лв.
12. Изследване на слуха-тимпанометрия
30.00 лв.
13. Сваляне на тампонада
40.00 лв.
14. Инцизия на фурункул на носа
30.00 лв.
15. Отстраняване на унг шевове
40.00 лв.
16. Изцизия на перитонзиларен абсцес
180.00 лв.
Ендокринология цена
1. Ендокринолог - преглед първичен
48.00 лв.
2. Ендокринолог – преглед първичен с ехография на щитовидна жлеза
68.00 лв.
3. Ехография на щитовидна жлеза ( без консултация)
48.00 лв.
4. Inbody (без консултация)
30.00 лв.
5. Ендокринолог – преглед първичен с inbody
68.00 лв.
6. Ендокринолог - преглед вторичен
35.00 лв.
гастроентерология цена
1. Гастроентеролог - преглед първичен, включително ехография
55.00 лв.
2. Ехография
35.00 лв.
3. Гастроентеролог - преглед вторичен
35.00 лв.
урология цена
1. Първичен преглед
58.00 лв.
2. Вторичен преглед
35.00 лв.
3. Поставяне на постоянен уретрален катетър
38.00 лв.
4. Смяна на постоянен уретрален катетър
38.00 лв.
детска урология цена
1. Детски уролог - първичен преглед
55.00 лв.
2. Детски уролог - вторичен преглед
35.00 лв.
неврология цена
1. Невролог - първичен преглед
68.00 лв.
2. Невролог - вторичен преглед
40.00 лв.
дерматология цена
1. Първичен преглед без допълнителни изследвания ( включва : 1: сваляне на анамнеза ; 2: описание на статус, с помощта на неинвазивни физични методи : оглед - с невъоръжено око или с лупа; палпация - дозиран натиск и опипване на кожните изменения ; 3: изготвяне на лечебна схема или план за следващи медицински дейности - изследвания, консултации, хоспитализация, и др.)
58.00 лв.
2. Вторичен преглед без допълнителни изследвания (включва : дейностите от първичния преглед, вкл. и оценка на евентуален нов медицински проблем)
35.00 лв.
3. Консултация без извършване на преглед (включва: интерпретиране на медицинска документация, издадена от друг лекар или лечебно заведение)
30.00 лв.
4. Преглед за ЛКК /медицинско свидетелство за работа / медицинско свидетелство за брак /здравна книжка /свидетелство за управление на МПС /друг вид медицинска експертиза (включва : дейности при първичен преглед)
58.00 лв.
5. Дерматоскопия (еднократна процедура: неинвазивно инструментално изследване на кожа, нокти и косми, с възможност за дигитално съхранение на изображенията)
40.00 лв.
6. Дерматоскопия (многократна процедура: неинвазивно инструментално изследване на кожа, нокти и косми, с възможност за дигитално съхранение на изображенията)
съответен бр. по 40.00 лв.
7. Вземане на материал от кожа и лигавица за изследване – микробиологично, ДНК, или друг тип (еднократна процедура)
10.00 лв.
8. Мускулна / подкожна / интралезионална инжекция (еднократна процедура)
10.00 лв.
9. Криотерапия над 5 лезии
60.00 лв.
10. Криотерапия под 5 лезии
30.00 лв.
11. Професионален пилинг за акне Crystal Peel
110.00 лв.
12. Професионален пилинг противостарееща грижа, пигментни петна и акне
120.00 лв.
13. ПАКЕТ 3 бр. процедури - Професионален пилинг противостарееща грижа, пигментни петна и акне
336.00 лв.
14. ПАКЕТ 4 бр. процедури - Професионален пилинг за акне Crystal Peel
392.00 лв.
алергология цена
1. Първичен преглед без кожно-алергични проби
(по време на прегледа се определя нужда от взимане на кожно-алергични проби)
65.00 лв.
2. Вторичен преглед
35.00 лв.
3. Дермален тест
5 лв/ брой алерген
4. Контрола
6 лв/ брой алерген
5. Интрадермален тест
10 лв/ брой алерген
офталмология цена
1. Първичен преглед при офталмолог
58.00 лв.
2. Вторичен преглед при офталмолог
35.00 лв.
3. Апланационна тонометрия 
20.00 лв.
4. Биомикроскопия 
20.00 лв.
5. Едностранна дилатация и промивка на сл.пътища 
25.00 лв.
6. Изследване на цветно зрение/цветни таблици/ 
20.00 лв.
7. Отстраняване на чуждо тяло от клепач, епилации на мигли
40.00 лв.
8. Отстраняване на чуждо тяло от конюнктива
40.00 лв.
9. Отстраняване на чуждо тяло от роговица
40.00 лв.
10. Очни дъна
30.00 лв.
11. Парабулна инжекция
20.00 лв.
12. Проследяване на интраокулярно налягане /6-изсл/
40.00 лв.
13. Сваляне на конци след офталмологична операция / под микроскоп/
50.00 лв.
14. Субконюнктивна инжекция
15.00 лв.
ортезист цена
1. Диагностика и консултация при ортезист
39.00 лв.
Oртопедични стелки
Индивидуални ортопедични стелки
180.00 лв.
Ортопедични стелки със страничен борд
79.00 лв.
Комбинирани ортопедични стелки SVORTO
79.00 лв.
Комбинирани ортопедични стелки KLIMA
49.00 лв.
Комбинирани ортопедични стелки EVA
47.00 лв.
Комбинирани ортопедични стелки UNIVERSAL
75.00 лв.
Ортопедични стелки 3/4
39.00 лв.
Комбинирани ортопедични стелки ANTIBACTERIAL
61.00 лв.
Ортопедични стелки PORETEN
31.00 лв.
Силиконови АНТИШОК стелки
49.00 лв.
Ортопедични стелки с НАПРЕЧЕН СВОД
28.00 лв.
Спортни стелки
49.00 лв.
Анатомични стелки MEMORY
27.00 лв.
ортопедични пособия
HALLUX VALGUS бандаж с подвижна става
34.00 лв.
Дневен бандаж HALLUX VALGUS
28.00 лв.
Силиконов бандаж HALLUX VALGUS
27.00 лв.
Силиконов разделител за пръсти OVAL
10.00 лв.
Разделител за пръсти FLAT
10.00 лв.
Пазделител за пръсти с ластик
16.00 лв.
Разделител за пръсти HALLUX VALGUS с предпазител
19.00 лв.
Разделител за пръсти двоен
16.00 лв.
Коригиращи височината пети /0.5; 1; 1.5; 2см/
17.00 лв.
Еластичен бандаж с напречен свод
17.00 лв.
Подложка с напречен свод
17.00 лв.
Напречен свод с ластик за 2-ри пръст
12.00 лв.
Пети за шипове
18.00 лв.
Асиметрични пети
18.00 лв.
Силиконови пети със страничен борд
26.00 лв.
Силиконови пети
23.00 лв.
Коректор чукообразни пръсти единичен
14.00 лв.
Коректор чукообразни пръсти троен
14.00 лв.
Силиконов разделител за всички пръсти
26.00 лв.
Чорапче с предпазител цяла тръбичка
19.00 лв.
Чорапче с предпазител
14.00 лв.
Силиконов предпазител за палец при HALLUX VALGUS
9.00 лв.
гинекология цена
1. Първичен гинекологичен преглед
50.00 лв.
2. Вторичен гинекологичен преглед
40.00 лв.
3. Обстоен гинекологичен преглед , включващ преглед, колпоскопия, ултразвук.
100.00 лв.
4. Колпоскопия
50.00 лв.
5. Вземане на секрети - влагалищен, цервикален
15.00 лв.
6. Вземане на цитонамазка
15.00 лв.
7. Вземане на биопсия
100.00 лв.
8. Вагинална ехография
50.00 лв.
9. Трансабдоминална ехография
50.00 лв.
10. Назначаване на терапия
20.00 лв.
11. Консултация по документи
30.00 лв.
12. Екстракция на "спирала" с преглед
160.00 лв.
13. Поставяне на "спирала" с преглед
160.00 лв.
14. Химично третиране на кондиломи
40.00 - 80.00 лв.
15. Медикаментозен аборт
300.00 лв.

* Изработване на пробите, не е включено в горе посочените цени, те се заплащат допълнително по ценоразпис на лаборатория

психология цена
1. Първична конултация при психолог - 30 минути
0.00 лв.
2. Консултация при психолог - 50 минути
48.00 лв.
3. Консултация при психолог /пакет от 3 посещения по 50 минути/
130.00 лв

За повече информация се свържете с нас