newmed

д-р Димитър Либаров

Хирург

д-р Димитър Либаров

хирург

Д-р Либаров има придобита специалност по хирургия от 1998 година, завършен курс по доплерова диагностика на периферни съдове и здравен мениджмънт в УМБАЛ ”Царица Иоанна”-ИСУЛ.

Роден на 08.05.1957г в град София. Започва работа по разпределение в с. Сталийска махала през 1984г, а две години по-късно се прехвърля в с. Смолско. От 02.02.1987 година работи в ДКЦ VIII София. Там работи две години като дежурен лекар, след което като хирург ординатор в съответния кабинет.

Завършва медицина през 1983 година в Медицинския университет София. Има придобита специалност по хирургия от 1998 година, завършен курс по доплерова диагностика на периферни съдове и здравен мениджмънт в УМБАЛ ”Царица Иоанна”-ИСУЛ.

Специалности
Хирургия
Работи с
платен прием