newmed

Д-р Георги Димитров

Акушер-гинеколог

Д-р Георги Димитров

акушер-гинеколог

Д-р Георги Димитров е специалист акушер-гинеколог в София с над 5 години медицински опит. Професионалната му насоченост е в областта на оперивната гинекология и профилактичните гинекологични прегледи. Извършва проследяване на бременности и водене на раждане. Д-р Димитров не преглежда деца.

Завършва Медицински университет София през 2016 г. Към момента е специалист по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ “Майчин дом” и докторант към Катедрa “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет – София.

Квалификации:

  • Обучителни курсове по колпоскопия, лапароскопия и ултразвукова диагностика в гинекологията;
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в конгреси и семинари по специалността.

Д-р Георги Димитров е специалист акушер-гинеколог в София с над 5 години медицински опит. Професионалната му насоченост е в областта на оперивната гинекология и профилактичните гинекологични прегледи, включващи ултразвукова диагностика (дву- и триизмерна), колпоскопия, деструкция на лезии на маточната шийка и други. Извършва проследяване на бременности и водене на раждане.

Д-р Димитров не преглежда деца.

Владее английски и немски език.

Специалности
Акушеро-гинекология
Работи с