newmed

д-р Иван Чакъров, дм

Детски хематолог, педиатър

д-р Иван Чакъров, дм

детски хематолог, педиатър

Д-р Иван Чакъров е педиатър и детски онкохематолог в КДКХО на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Д-р Чакъров започва своят професионален път като редовен докторант през 2008 г. в Клиника по Педиатрия, УМБАЛ Ст. Загора, като през 2011 г. защитава своя дисертационен труд на тема ‘Кардиопулмонално увреждане при болни от бета таласемия деца”. Д-р Чакъров придобива специалност по педиатрия през 2013 г, като от 2008 г. до 2014 г. работи последователно като асистент и главен асистент в Клиника по Педиатрия, Тракийски Университет, МФ- Ст. Загора.
През 2014 г. започва да специализира, а през 2016 г придобива специалност по детска клинична хематология и онкология в Клиника по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ ,Царица Йоанна – ИСУЛ’, където работи и до днес. Последователно заема длъжностите ординатор, хоноруван асистент, а от 2020 г. – главен асистент към Катедра по Педиатрия, МУ-София.

2001 – 2007 г. – Специалност „Медицина“, професионална квалификация „Лекар“ в Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора
2008 – 2014 г. – Доктор по Педиатрия, Специалист по Педиатрия в “ в Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора
2014 – 2016 г. – Специалист по Обществено здраве и Здравен Мениджмънт“ в Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве, София
2014 – 2016 г. – Специалист по Детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“, Клиника по детска клинична хематология и онкология

Владее английски и немски език.

Специалности
Педиатрия, Детска клинична хематология и онкология
Работи с