newmed

Д-р Красимира Косева

Педиатър

Д-р Красимира Косева

Педиатър

Д-р Косева има 30 годишен трудов стаж като лекар. Притежава специалност по педиатрия и ОМ. От 2000 г. е семеен лекар. В момента е със собствена практика по ОМ, като обслужва 2500 пациенти, от които 700 деца. В медицински център НюМед ще работи само като педиатър на платен прием

Д-р Косева има 30 годишен трудов стаж като лекар. Притежава специалност по педиатрия и ОМ. От 2000 г. е семеен лекар. В момента е със собствена практика по ОМ, като обслужвам 2500 пациенти, от които 700 деца. В медицински център НюМед ще работи само като педиатър на платен прием

– Завършва медицинското си образование през 1991 г. в Медицинската академия в гр. София.
– След дипломирането си работи в детско отделение на V работническа болница – гр. София.
– От 1993 г.  работи като учактъков педиатър в IX поликлиника в гр. София.
– От 2000 г. е ОПЛ на индивидуална практика в София с 2500 пациенти, над 700 от които са деца.
 
– Притежава специалност по педиатрия и обща медицина.
– Диплома по рефексотерапия и акупунктура от НСА – София.
– Сертификат по абдоминална ехография на деца и възрастни. 
– Сертификат по хомеопатия и шуслерова терапия.
– Сертификат по естетична козметология.
– Член на БЛС, НСОПЛ, ДСОПЛ и други по хомеопатия в България. 
– Множество сертификати от научни семинари и конгреси в страната и чужбина.
– Неколкократно е била лектор на презентации към различни фармацевтични фирми.
– Има изяви и публикации в регулярни електронни и печатни издания на медицинска тематика.
– Участвала е и в няколко клинични проучвания, възлагани и от фармацевтични фирми.
 
Специалности
Педиатър, Общопрактикуващ лекар
Работи с
платен прием