newmed

Д-р Теофил Пелов

Детски уролог

Д-р Теофил Пелов

Детски уролог

Д-р Пелов се утвърди, като един от добрите специалисти в лечението на малките пациенти с урологични проблеми.

Вече повече от 10г. д-р Пелов работи в единственото в страната специализирано Отделение по Детска урология към Клиника по урология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, като през това време е преминал през редица следдипломни квалификации по ехографска диагностика, лапароскопска хирургия, трансплантология, проведени в страната и в чужбина. Посещава редовно научните форуми по специалността. Член е на БЛС и Българското урологично дружество.

Д-р Теофил Пелов е роден през месец Февруари 1986 г.

  • 2004г. завършва средно образование – Втора Английска Езикова Гимназия „Томас Джеферсън” – гр. София.
  • 2011г. завършва Медицински Университет – гр. София с отличен успех.
  • 2018г. придобита специалност по урология след издържан държавен изпит.

Владее английски език.

Специалности
Детски уролог
Работи с