newmed

NewMed
специалисти

Дерматолози

Д-р Весела Кръстева е лекар дерматолог с над 20 години опит и професионални интереси в областта на кожните болести…

Д-р Богдана Иванова е дерматовенеролог с над 20 годишен трудов стаж. Придобива специалност в Клиника по кожни и…

Запази час при специалист